Välkommen till styrelsen

Årets årsmöte gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en ny styrelse.

Styrelsens uppdrag är att bevaka gemensamma intressen och främja trivsel. Det senare har gjorts genom aktiviteter som blivit tradition, såsom kräftskiva och glögg i parken. I år finns inga planer på kräftskiva pga av tomma platser i styrelsen. Det är dock inte för sent än, om pigga krafter finnes!

Vi tror att möjligheterna för styrelsearbetet framöver är större än någonsin, framförallt med tanke på att Nacka nu bygger stad. Det finns förstås en del befintliga saker att utveckla vidare, såsom kommunens utlovade förbättringar av fotbollsplanen och att digitalisera och förenkla det ekonomiska och administrativa arbetet. Men det mest spännande känner vi inte till idag med tanke på alla förändringar som kommer att ske de närmaste åren.

Vi vet däremot att Skogalund är ett unikt område i Nacka som både är fantastiskt att bo i och värt att engagera sig för. Den gemenskap vi har och skapar via vår villaägareförening har ett stort värde på många sätt!

Vi vill poängtera att styrelsearbetet inte är betungande. Tidigare har mycket av styrelsearbetet inneburit drift och kommunikation kring lekparken. Med det nya avtalet kan föreningen lägga det bakom sig och fokusera på framtiden.

En ny styrelse, det finns plats för upp till 6 nya ledamöter, bör för kontinuitetens skull vara klar per den sista september i år.

Hör av dig till någon i styrelsen eller till vår mailadress skogalundstyrelse@gmail.com om du vill veta mer för egen del eller tipsa om någon du tror skulle passa.

Skogalundsvägen 36 – 30. Vykort ca 1950. Fotograf: Okänd