Glögg

Nu har vi satt datum för årets glögg i parken. Alla är välkomna! Klockan kl 15 till17 den 14 december.

Vi bjuder på glögg (såklart) och annat gott för stora och små.

Rickard säljer julgranar som vanligt.

Returer på utsändningar från Grannsamverkan

De senaste utsändningarna från Grannsamverkan har resulterat i många returer där mottagarna inte tar emot information via det som kallas för hemlig alternativt dold kopia. Allt fler företag har i år spärrat den funktionen och detta kommer troligen att öka efter den senaste tidens publiceringar kring datasäkerhet.

En kontroll visar att returerna kommer från medlemmar som använder sitt företags epost-adress. En möjlighet är att skaffa sig en privat epostlåda som dessutom har den fördelen att den finns kvar även för den som byter arbetsgivare. Kom gärna ihåg att meddela föreningen när du byter jobb eller på annat sätt får ny epost-adress.

Med vänlig hälsning från

Boo Jonsson och Nils Bremberg

Grannsamverkan mot brott i Skogalund

Kallelse till årsmöte

Datum: Lördagen den 4:e maj
Tid: kl.13:00
Plats: Skogalundsparken

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening!

Årsmötet sker i år i anslutning till nylanserade Skogalundsdagen som börjar kl. 11 med loppis och Skogalaundsloppet. I samband med årsmötet bjuder föreningen på korv och fika.

Dagordning:

  1. Val av mötesordförande
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Val av två justeringsmän
  5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse och revisor samt suppleant
  8. Fastställelse av årsavgift
  9. Övriga frågor 

Styrelsen: Anders Hermansson, Patrik Stenström, Anne Eriklin (kassör), Astrid Randahl, Kalle Becker och Olle Carlenarson.

Suppleanter: Mia Wallensteen och Sophie Trapp

Revisor: Therese Engström

Revisorsuppleant: Ann-Charlotte Ekström

Boka in vårens datum

Valborgsfirande i Skogalund

Vi träffas i parken den 30 april kl. 20. En halvtimma innan elden ska tändas nere i Nyckelviken. Sen vandrar vi tillsammans ner med tända facklor (om vädret tillåter) under samtal och sång!

Skogalundsdagen

I år firar vi Skogalundsdagen den 4:e maj då det blir premiär för Skogalundsloppet med uppvärmning kl.11. Efter prisutdelning och lunch har vi Årsmöte ca kl. 13

Mer info kommer när det närmar sig!

Ny styrelse i villaföreningen

Nu finns det förslag till ny styrelse!

Ordinarie ledamot
Anders Hermansson, Patrik Stenström, Astrid Randahl, Anne Eriklin, Olle Carlenarson och Kalle Becker.

Suppleant
Sophie Trapp
Mia Wallensteen

Revisor + suppleant
Therese Engström
Ann-Charlotte Ekström

Styrelsen kommer informera medlemmarna om vem som tar över som kassör efter sitt första möte.

Välkommen till styrelsen

Årets årsmöte gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en ny styrelse.

Styrelsens uppdrag är att bevaka gemensamma intressen och främja trivsel. Det senare har gjorts genom aktiviteter som blivit tradition, såsom kräftskiva och glögg i parken. I år finns inga planer på kräftskiva pga av tomma platser i styrelsen. Det är dock inte för sent än, om pigga krafter finnes!

Vi tror att möjligheterna för styrelsearbetet framöver är större än någonsin, framförallt med tanke på att Nacka nu bygger stad. Det finns förstås en del befintliga saker att utveckla vidare, såsom kommunens utlovade förbättringar av fotbollsplanen och att digitalisera och förenkla det ekonomiska och administrativa arbetet. Men det mest spännande känner vi inte till idag med tanke på alla förändringar som kommer att ske de närmaste åren.

Vi vet däremot att Skogalund är ett unikt område i Nacka som både är fantastiskt att bo i och värt att engagera sig för. Den gemenskap vi har och skapar via vår villaägareförening har ett stort värde på många sätt!

Vi vill poängtera att styrelsearbetet inte är betungande. Tidigare har mycket av styrelsearbetet inneburit drift och kommunikation kring lekparken. Med det nya avtalet kan föreningen lägga det bakom sig och fokusera på framtiden.

En ny styrelse, det finns plats för upp till 6 nya ledamöter, bör för kontinuitetens skull vara klar per den sista september i år.

Hör av dig till någon i styrelsen eller till vår mailadress skogalundstyrelse@gmail.com om du vill veta mer för egen del eller tipsa om någon du tror skulle passa.

Skogalundsvägen 36 – 30. Vykort ca 1950. Fotograf: Okänd

Kallelse till årsmöte 2018

Hjärtligt välkomna till årsmöte söndagen den 27 maj kl. 13  i Skogalunds Villaägareförening!

Kallelse i pdf
Fullmakt i pdf

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Dagordning är följande:

1.       Val av mötesordförande
2.       Upprättande av röstlängd
3.       Fråga om mötets behöriga utlysande
4.       Val av två justeringsmän
5.       Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.       Val av styrelse och revisor samt suppleant
8.       Fastställelse av årsavgift
9.       Övriga i kallelsen upptagna frågor
a.   Beslut ang. skötselavtal Lekparken
10.    Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

En viktig punkt (9.a) på mötet gäller parkens framtida skötsel. Vi kan efter goda dialoger med kommunen presentera ett avtalsförslag som styrelsen är mycket nöjd med. Vi tackar alla medlemmar för bra synpunkter och respons under processen!
Avtalet i sin helhet har mailats ut. Om ni inte fått mail (vi kanske saknar rätt adress?), så hör av er på skogalundstyrelse(@)gmail.com

Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

Föreningens vision är att styrelsen kontinuerligt skall förnyas. Vi vill därför efterlysa ”nytt blod” till styrelsen. Undrar ni vad styrelsearbetet innebär, hör av er till skogalundstyrelse(@)gmail.com