Första januari 2016 infördes felparkeringsavgifter i Nacka och parkeringsövervakningen har Nokas Security AB tagit över. Det är inte ofta de kontrollerar vårt område men vi rekommenderar alla att ta del av vilka regler som gäller. Det har varit bilar som fått bot för att de parkerats på sidan av vägen med hjulen utanför asfalten. Det anses som kommunens mark. Huruvida detta kan anses rimligt pågår en diskussion kring.

Läs mer på kommunens hemsida om aktuella parkeringsregler.