Parkering i Skogalund

Första januari 2016 infördes felparkeringsavgifter i Nacka och parkeringsövervakningen har Nokas Security AB tagit över. Det är inte ofta de kontrollerar vårt område men vi rekommenderar alla att ta del av vilka regler som gäller.

(Läs mer på kommunens hemsida om aktuella parkeringsregler. )