Boka in vårens viktiga datum

Dags att boka in Skogalundsdagen med Skogalundslopp och Årsmöte som kommer att gå av stapeln den 9:e maj!

Vi tänkte även göra en repris på  Valborgståget den 30:e april då vi träffas vid Skogalundsparken och promenerar tillsammans ner till Nyckelvikens Valborgsfirande.

Mer info kommer när det börjar närma sig!

Styrelsen

Gott nytt år och parkeringsinfo

Bästa Skogalundare, vi hoppas att året har börjat bra!

Vi i styrelsen håller i skrivandes stund på att fila på Nyårsbrevet och pyssla med pappersarbete kring att skaffa swish till föreningen.

Vårt eminenta grannsamverkansteam har undersökt hur det ligger till med parkeringsreglerna i Skogalund sedan ett antal bilar blivit lappade. Vi i styrelsen rekommenderar er att uppdatera er vilka regler som gäller vid parkering i Nacka kommun för att minimera risk för böter.

Kallelse till årsmöte

Datum: Lördagen den 4:e maj
Tid: kl.13:00
Plats: Skogalundsparken

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening!

Årsmötet sker i år i anslutning till nylanserade Skogalundsdagen som börjar kl. 11 med loppis och Skogalaundsloppet. I samband med årsmötet bjuder föreningen på korv och fika.

Dagordning:

  1. Val av mötesordförande
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Val av två justeringsmän
  5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse och revisor samt suppleant
  8. Fastställelse av årsavgift
  9. Övriga frågor 

Styrelsen: Anders Hermansson, Patrik Stenström, Anne Eriklin (kassör), Astrid Randahl, Kalle Becker och Olle Carlenarson.

Suppleanter: Mia Wallensteen och Sophie Trapp

Revisor: Therese Engström

Revisorsuppleant: Ann-Charlotte Ekström

Boka in vårens datum

Valborgsfirande i Skogalund

Vi träffas i parken den 30 april kl. 20. En halvtimma innan elden ska tändas nere i Nyckelviken. Sen vandrar vi tillsammans ner med tända facklor (om vädret tillåter) under samtal och sång!

Skogalundsdagen

I år firar vi Skogalundsdagen den 4:e maj då det blir premiär för Skogalundsloppet med uppvärmning kl.11. Efter prisutdelning och lunch har vi Årsmöte ca kl. 13

Mer info kommer när det närmar sig!

Ny styrelse i villaföreningen

Nu finns det förslag till ny styrelse!

Ordinarie ledamot
Anders Hermansson, Patrik Stenström, Astrid Randahl, Anne Eriklin, Olle Carlenarson och Kalle Becker.

Suppleant
Sophie Trapp
Mia Wallensteen

Revisor + suppleant
Therese Engström
Ann-Charlotte Ekström

Styrelsen kommer informera medlemmarna om vem som tar över som kassör efter sitt första möte.

Välkommen till styrelsen

Årets årsmöte gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en ny styrelse.

Styrelsens uppdrag är att bevaka gemensamma intressen och främja trivsel. Det senare har gjorts genom aktiviteter som blivit tradition, såsom kräftskiva och glögg i parken. I år finns inga planer på kräftskiva pga av tomma platser i styrelsen. Det är dock inte för sent än, om pigga krafter finnes!

Vi tror att möjligheterna för styrelsearbetet framöver är större än någonsin, framförallt med tanke på att Nacka nu bygger stad. Det finns förstås en del befintliga saker att utveckla vidare, såsom kommunens utlovade förbättringar av fotbollsplanen och att digitalisera och förenkla det ekonomiska och administrativa arbetet. Men det mest spännande känner vi inte till idag med tanke på alla förändringar som kommer att ske de närmaste åren.

Vi vet däremot att Skogalund är ett unikt område i Nacka som både är fantastiskt att bo i och värt att engagera sig för. Den gemenskap vi har och skapar via vår villaägareförening har ett stort värde på många sätt!

Vi vill poängtera att styrelsearbetet inte är betungande. Tidigare har mycket av styrelsearbetet inneburit drift och kommunikation kring lekparken. Med det nya avtalet kan föreningen lägga det bakom sig och fokusera på framtiden.

En ny styrelse, det finns plats för upp till 6 nya ledamöter, bör för kontinuitetens skull vara klar per den sista september i år.

Hör av dig till någon i styrelsen eller till vår mailadress skogalundstyrelse@gmail.com om du vill veta mer för egen del eller tipsa om någon du tror skulle passa.

Skogalundsvägen 36 – 30. Vykort ca 1950. Fotograf: Okänd

Glad sommar!

Nu finns protokollet från årsmötet den 27:e maj på hemsidan under fliken arkiv tillsammans med tidigare protokoll. Du kan även läsa det här:

Protokoll årsmöte 27 maj 2018

Vi i styrelsen hoppas att ni alla får en härlig sommar!

Kallelse till årsmöte 2018

Hjärtligt välkomna till årsmöte söndagen den 27 maj kl. 13  i Skogalunds Villaägareförening!

Kallelse i pdf
Fullmakt i pdf

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Dagordning är följande:

1.       Val av mötesordförande
2.       Upprättande av röstlängd
3.       Fråga om mötets behöriga utlysande
4.       Val av två justeringsmän
5.       Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.       Val av styrelse och revisor samt suppleant
8.       Fastställelse av årsavgift
9.       Övriga i kallelsen upptagna frågor
a.   Beslut ang. skötselavtal Lekparken
10.    Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

En viktig punkt (9.a) på mötet gäller parkens framtida skötsel. Vi kan efter goda dialoger med kommunen presentera ett avtalsförslag som styrelsen är mycket nöjd med. Vi tackar alla medlemmar för bra synpunkter och respons under processen!
Avtalet i sin helhet har mailats ut. Om ni inte fått mail (vi kanske saknar rätt adress?), så hör av er på skogalundstyrelse(@)gmail.com

Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

Föreningens vision är att styrelsen kontinuerligt skall förnyas. Vi vill därför efterlysa ”nytt blod” till styrelsen. Undrar ni vad styrelsearbetet innebär, hör av er till skogalundstyrelse(@)gmail.com

Beskrivning av styrelsens arbete med att rädda lekparken

Det har framkommit synpunkter från några medlemmar att vi har informerat för lite om denna process. Av den anledningen redogör vi i bifogat dokument för det vi anser vara relevant kring hur processen och arbetet har skett.

Vi har fått in en begäran om ett extra medlemsmöte gällande lekparken. Detta är tänkt att hållas så snart som möjligt, vi återkommer med mer info om detta.

Om de medlemmar som har påkallat ett extra medlemsmöte anser att vi i och med denna redogörelse har redogjort för det som saknats i informationsväg och därför inte behöver genomföra mötet så går det förstås bra att återkoppla till styrelsen om mötet kan ställas in.

Beskrivning av processen med lekparken