Boka in vårens datum

Valborgsfirande i Skogalund

Vi träffas i parken den 30 april en stund innan elden ska tändas nere i Nyckelviken. Sen vandrar vi tillsammans ner med tända facklor under samtal och sång!

Skogalundsdagen

I år firar vi Skogalundsdagen den 4:e maj då det blir premiär för Skogalundsloppet med uppvärmning kl.11. Efter prisutdelning och lunch har vi Årsmöte ca kl. 13

Mer info kommer när det närmar sig!

Ny styrelse i villaföreningen

Nu finns det förslag till ny styrelse!

Ordinarie ledamot
Anders Hermansson, Patrik Stenström, Astrid Randahl, Anne Eriklin, Olle Carlenarson och Kalle Becker.

Suppleant
Sophie Trapp
Mia Wallensteen

Revisor + suppleant
Therese Engström
Ann-Charlotte Ekström

Styrelsen kommer informera medlemmarna om vem som tar över som kassör efter sitt första möte.

Välkommen till styrelsen

Årets årsmöte gav styrelsen i uppdrag att rekrytera en ny styrelse.

Styrelsens uppdrag är att bevaka gemensamma intressen och främja trivsel. Det senare har gjorts genom aktiviteter som blivit tradition, såsom kräftskiva och glögg i parken. I år finns inga planer på kräftskiva pga av tomma platser i styrelsen. Det är dock inte för sent än, om pigga krafter finnes!

Vi tror att möjligheterna för styrelsearbetet framöver är större än någonsin, framförallt med tanke på att Nacka nu bygger stad. Det finns förstås en del befintliga saker att utveckla vidare, såsom kommunens utlovade förbättringar av fotbollsplanen och att digitalisera och förenkla det ekonomiska och administrativa arbetet. Men det mest spännande känner vi inte till idag med tanke på alla förändringar som kommer att ske de närmaste åren.

Vi vet däremot att Skogalund är ett unikt område i Nacka som både är fantastiskt att bo i och värt att engagera sig för. Den gemenskap vi har och skapar via vår villaägareförening har ett stort värde på många sätt!

Vi vill poängtera att styrelsearbetet inte är betungande. Tidigare har mycket av styrelsearbetet inneburit drift och kommunikation kring lekparken. Med det nya avtalet kan föreningen lägga det bakom sig och fokusera på framtiden.

En ny styrelse, det finns plats för upp till 6 nya ledamöter, bör för kontinuitetens skull vara klar per den sista september i år.

Hör av dig till någon i styrelsen eller till vår mailadress skogalundstyrelse@gmail.com om du vill veta mer för egen del eller tipsa om någon du tror skulle passa.

Skogalundsvägen 36 – 30. Vykort ca 1950. Fotograf: Okänd

Kallelse till årsmöte 2018

Hjärtligt välkomna till årsmöte söndagen den 27 maj kl. 13  i Skogalunds Villaägareförening!

Kallelse i pdf
Fullmakt i pdf

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Dagordning är följande:

1.       Val av mötesordförande
2.       Upprättande av röstlängd
3.       Fråga om mötets behöriga utlysande
4.       Val av två justeringsmän
5.       Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.       Val av styrelse och revisor samt suppleant
8.       Fastställelse av årsavgift
9.       Övriga i kallelsen upptagna frågor
a.   Beslut ang. skötselavtal Lekparken
10.    Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

En viktig punkt (9.a) på mötet gäller parkens framtida skötsel. Vi kan efter goda dialoger med kommunen presentera ett avtalsförslag som styrelsen är mycket nöjd med. Vi tackar alla medlemmar för bra synpunkter och respons under processen!
Avtalet i sin helhet har mailats ut. Om ni inte fått mail (vi kanske saknar rätt adress?), så hör av er på skogalundstyrelse(@)gmail.com

Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

Föreningens vision är att styrelsen kontinuerligt skall förnyas. Vi vill därför efterlysa ”nytt blod” till styrelsen. Undrar ni vad styrelsearbetet innebär, hör av er till skogalundstyrelse(@)gmail.com

Beskrivning av styrelsens arbete med att rädda lekparken

Det har framkommit synpunkter från några medlemmar att vi har informerat för lite om denna process. Av den anledningen redogör vi i bifogat dokument för det vi anser vara relevant kring hur processen och arbetet har skett.

Vi har fått in en begäran om ett extra medlemsmöte gällande lekparken. Detta är tänkt att hållas så snart som möjligt, vi återkommer med mer info om detta.

Om de medlemmar som har påkallat ett extra medlemsmöte anser att vi i och med denna redogörelse har redogjort för det som saknats i informationsväg och därför inte behöver genomföra mötet så går det förstås bra att återkoppla till styrelsen om mötet kan ställas in.

Beskrivning av processen med lekparken

Tack för uppslutningen på Julglöggen!

Så härligt att se så många på glöggen igår i parken trots det bistra vädret.

Efter sammanställning av röstning på plats och via mail så visade resultatet stöd för styrelsen förslag. 46 röster för och 12 röster mot, 2 blankröster och 2 ogiltiga (ej medlemmar). Allt som allt 62 röster.

Röstningen är inte beslutande men rådgivande för styrelsen. Tack till er alla som bidragit med synpunkter och förslag!

Vänliga hälsningar
Ann-Charlotte, Giomy, Lana, Mia, Jonas, Anne, Micke, Olle och Sophie

Information angående Skogalundparkens framtid

Styrelsen kallar till en röstning i samband med den årliga glöggen i lekparken den 16 december. ”Röstlokalen” har öppet kl.15-17. Har du inte tid att komma så kan du lämna fullmakt åt annan medlem. Varje hushåll har en röst.

Det går även bra att maila din röst till skogalundstyrelse@gmail.com. Meddela då namn och gatuadress.

Styrelsens förslag är att vi arrenderar ut lekparken till kommunen, som då sköter och betalar för allt underhåll samt ansvarar för att lekplatsen uppfyller alla kriterier och säkerhetsföreskrifter under en förutbestämd tid. Marken kan endast användas till lekpark enligt såväl gåvobrev som avtalsförslag.

Vi vill veta om vi har er medlemmar med oss och har förtroendet att sluta ett avtal med kommunen. Ni röstar alltså FÖR eller EMOT ett avtal med kommunen.

Mer information:

Nackdelen med att kommunen driver parken är att vi inte kan göra vad vi vill i lekparken om vi har nya idéer kring dess användning som inte kommunen går med på. Rörelsefriheten är dock mycket begränsad då marken måste användas till lekpark enligt de regler som gäller när vi fick marken i gåva.
Avtalstiden är lång och vi är begränsade enligt avtalet under hela denna tid. Kommunen har föreslagit 25 år men styrelsen försöker förhandla om detta till 15 år.

Styrelsen har undersökt möjligheten för föreningen att driva parken i egen regi. Vi har kommit fram till att det skulle innebära ett större ansvar och mer tid än vad majoriteten av sittande styrelse idag är beredda till. Styrelsen ser även att det finns en risk att parkens skötsel i föreningens regi, som är baserat på ideellt arbete, hamnar på efterkälke när det gäller både säkerhet och underhåll.

Dessutom anser styrelsen att det kan bli svårt att prioritera hur stora medel som ska satsas på lekparken och på vilka typer av investeringar. Vi gör också bedömningen att investeringar och åtgärdande av befintliga nedslag i säkerhetsbesiktning medför en risk för att medlemsavgiften måste höjas, vilket i sin tur riskerar att reducera den idag höga andel hushåll som är medlemmar i villaägarföreningen. Då vår förening är av frivillig karaktär och medlemsintäkterna inte är säkrade, är det dessutom inte garanterat att det i framtiden finns medel till att förvalta lekparken. Att kommunen står för alla kostnader borgar för en fortsatt förening med lekpark, oberoende av medlemsantal.

Klicka här för att komma till avtalsförslaget, där vi färgmarkerat de ändringar/tillägg som vi önskar få igenom.

Nu är det upp till er medlemmar att bestämma hur vi går vidare.
Styrelsen