Goda nyheter om parkeringssituationen i Skogalund

Efter bl.a. flera skrivelser till natur- och trafiknämnden om den införda regeln om att man inte får parkera fordon på våra vägar utanför asfaltbeläggningen har kommunen ändrat till följande:

”Tillsvidare utfärdas inte parkeringsanmärkningar på fordon som parkeras i terräng det vill säga utanför asfalterad yta.  Vill dock poängtera att det inte är tillåtet att parkera mot färdriktningen, nära vägkorsning eller i vägkorsning.”

Vägsträckor med parkeringsförbud måste vara skyltade.

Fortsättning följer om krav på återbetalning av felaktigt utdelade P-böter. Kontakta  Nils Bremberg vid eventuella frågor. (nb-teknik@telia.com)

Påminnelse kring parkering i Skogalund

Med årets medlemskort skickades även ut information kring parkeringssituationen i Skogalund.  Informationen finns nu på hemsidan att läsa under Parkering i Skogalund.

Det är tills vidare viktigt att vi boende, våra gäster och hantverkare följer de av Nacka kommun tillämpade reglerna. Kommunen har förvarnat om att de kommer göra tätare kontroller under en tid, oklart när de börjar och avslutas. Lika viktigt är också att man inte hindrar förbifart.

Till er grannar som tycker att någon parkerar på ett sätt som stör och påverkar negativt så rekommenderar vi att ni i första hand pratar med den personen!

Boka in vårens viktiga datum

Dags att boka in Skogalundsdagen med Skogalundslopp och Årsmöte som kommer att gå av stapeln den 9:e maj!

Vi tänkte även göra en repris på  Valborgståget den 30:e april då vi träffas vid Skogalundsparken och promenerar tillsammans ner till Nyckelvikens Valborgsfirande.

Mer info kommer när det börjar närma sig!

Styrelsen

Gott nytt år och parkeringsinfo

Bästa Skogalundare, vi hoppas att året har börjat bra!

Vi i styrelsen håller i skrivandes stund på att fila på Nyårsbrevet och pyssla med pappersarbete kring att skaffa swish till föreningen.

Vårt eminenta grannsamverkansteam har undersökt hur det ligger till med parkeringsreglerna i Skogalund sedan ett antal bilar blivit lappade. Vi i styrelsen rekommenderar er att uppdatera er vilka regler som gäller vid parkering i Nacka kommun för att minimera risk för böter.

Glögg i parken 14 december

Nu har vi satt datum för årets glögg i parken. Alla är välkomna! Klockan kl 15 till17 den 14 december.

Vi bjuder på glögg (såklart) och annat gott för stora och små.

Rickard säljer julgranar som vanligt.

Returer på utsändningar från Grannsamverkan

De senaste utsändningarna från Grannsamverkan har resulterat i många returer där mottagarna inte tar emot information via det som kallas för hemlig alternativt dold kopia. Allt fler företag har i år spärrat den funktionen och detta kommer troligen att öka efter den senaste tidens publiceringar kring datasäkerhet.

En kontroll visar att returerna kommer från medlemmar som använder sitt företags epost-adress. En möjlighet är att skaffa sig en privat epostlåda som dessutom har den fördelen att den finns kvar även för den som byter arbetsgivare. Kom gärna ihåg att meddela föreningen när du byter jobb eller på annat sätt får ny epost-adress.

Med vänlig hälsning från

Boo Jonsson och Nils Bremberg

Grannsamverkan mot brott i Skogalund

Oseriösa sotare

Just nu ringer några som presenterar sig som Rena sotningstjänstenoch erbjuder sotning av imkanaler och köksfläktar. Medlemmar har blivit uppringda av tre olika personer och de är flitiga. På två nummer har av uppringda gjorts mer än fem tusen sökningar och båda har samma operatör. Har du behov av sotning av imkanaler  ska du ringa vår sotare som tar halva priset mot vad dessa brukar erbjuda. Tyresö Nacka Sotnings Distrikt har 08-509 309 05

Kallelse till årsmöte

Datum: Lördagen den 4:e maj
Tid: kl.13:00
Plats: Skogalundsparken

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening!

Årsmötet sker i år i anslutning till nylanserade Skogalundsdagen som börjar kl. 11 med loppis och Skogalaundsloppet. I samband med årsmötet bjuder föreningen på korv och fika.

Dagordning:

  1. Val av mötesordförande
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Val av två justeringsmän
  5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse och revisor samt suppleant
  8. Fastställelse av årsavgift
  9. Övriga frågor 

Styrelsen: Anders Hermansson, Patrik Stenström, Anne Eriklin (kassör), Astrid Randahl, Kalle Becker och Olle Carlenarson.

Suppleanter: Mia Wallensteen och Sophie Trapp

Revisor: Therese Engström

Revisorsuppleant: Ann-Charlotte Ekström

Boka in vårens datum

Valborgsfirande i Skogalund

Vi träffas i parken den 30 april kl. 20. En halvtimma innan elden ska tändas nere i Nyckelviken. Sen vandrar vi tillsammans ner med tända facklor (om vädret tillåter) under samtal och sång!

Skogalundsdagen

I år firar vi Skogalundsdagen den 4:e maj då det blir premiär för Skogalundsloppet med uppvärmning kl.11. Efter prisutdelning och lunch har vi Årsmöte ca kl. 13

Mer info kommer när det närmar sig!