Rekommenderade hantverkare

Styrelsen har sammanställt en lista med hantverkare inom olika områden som har rekommenderats av våra medlemmar, som vi har haft en dialog med och kommit överens om övergripande villkor med. 

Varför

Vårt mål är att knyta till oss duktiga hantverkare som är extra måna om att lämna nöjda kunder efter sig för att få mer arbeten i Skogalund. Det hoppas vi också leder till att hantverkare har parallella projekt pågående i Skogalund, vilket kan ge snabbare ledtider då väntetider kan användas till arbete hos grannarna i villaområdet. Samtidigt kan det leda till både effektivare insatser och miljöfördelar när transporter/leveranser kan samordnas och optimeras.

Priser och avtal

Samtliga prisuppgifter är exklusive moms. Lämnade prisuppgifter nedan ska ses som indikativa, slutlig överenskommelse om timtaxa och/eller fast pris sker mellan kund och leverantör. Avtal/uppgörelse sker alltid mellan slutkunden och leverantören (dvs föreningen är inte i någon mening avtalspart).

Kvalitetssäkring av listan

Då vi kontinuerligt vill upprätthålla en lista med uppskattade/duktiga hantverkare så är det viktigt att vi alltid får återkoppling av våra medlemmar på utfört arbete. Betyget på hantverkskontakten gör ni genom vårt googleformulär. Har du hantverkare/företag som du vill rekommendera som inte finns på listan kan du tipsa om dem i samma formulär eller kontakta styrelsen.

Till Hantverkarlistan