För medlemmar

Medlemskap

Medlemskap tecknas per fastighet om omfattar alla som bor på adressen. Medlemsavgiften gäller ett kalenderår och är 250 kr per fastighet.

Betala på plusgiro (postgiro): 2 82 21-0
Summa: 250 kr
Ange: Namn, Adress och emailadress

Din inbetalning kommer gälla för innevarande kalenderår.

Vad får man som medlem?

Som medlem kan du få hjälp att föra områdets talan i olika frågor mot t ex Nacka kommun. Föreningen har bord, stolar, partytält samt trädgårdsmaskiner som medlemmarna kan låna.

En mycket uppskattad och lönsam förmån är de rabatter på mellan 5 och 25% som föreningen har förhandlat till sig hos följande företag som du hittar här.

Föreningen tar inte ställning i eventuella frågor eller konflikter mellan boende i Skogalund.

Under menyn Föreningen hittar du mer information så som stadgar, mötesprotokoll etc.