Rabattförmåner

Rabattförmåner för medlemmarna i Skogalunds Villaägareförening

Skogalunds Villaägareförening har rabattöverenskommelser med ett antal företag i vårt närområde.

För att komma i åtnjutande av våra rabatter måste man vara medlem i föreningen. Medlem blir villaägare i Skogalund som betalat årsavgiften. Den är endast 250:- och snabbt intjänad på våra rabatter.

Årsavgiften och eventuellt frivilligt bidrag betalas till Skogalunds Villaägareförenings PlusGirokonto 2 82 21-0.

Medlemmarna tilldelas ett medlemskort där de olika företagen finns upptagna. Tillsammans med medlemskortet följer ett informationsblad med närmare information om våra överenskommelser.

Vid betalning visar man upp sitt medlemskort och man får automatiskt den rabatt som gäller för inköpet.

Nils Bremberg 2019-02-27