Att låna utrustning

Föreningen har följande material till utlåning mot en frivillig avgift. Allt finns i boden i lekparken där inget annat anges.

 • Bord, fällbara, lätta (9)
 • Bordsskivor (5) tillhörande bockar (4)
 • Fällbara stolar (80)
 • Långbänkar (2st)
 • Ståbord, fällbara (5)
 • Partytält (5 nya, 3×6 meter). Instruktionen hänger på bodens dörr.
 • Tältsidor 12 st med fönster 3 m breda – bokas separat
 • Hängrännor till tälten (2)
 • Pumptermosar (5 st)
 • Kompostkvarn (bokas på hemsidan men hämtas hos Jonas Fogelkvist, sms:a 0727242914)
 • Fruktpress (äppelkross och äppelpress med tillhörande kärra osv. färdas från hus till hus under säsongen, annars hos Torbjörn Randahl)
 • Cementblandare (bokas på hemsidan men hämtas hos Rickard Willebrand, sms:a 0703576263)
 • Vedklyv
 • Lång stege (finns hos Kalle Becker)
 • Stöldskyddskit, märkning (finns hos Kalle Becker)

Så bokar du…

Det finns en digital bokningskalender för att boka redskap. Systemet begränsas av att man bara kan göra en heldagsbokning per dag. Därför tillämpas följande sätt vid bokningar:

Skapa en kalenderpost som inte är heldag, utan endast en timme. Om du är först att boka aktuell dag, boka kl 8-9. Om du är tvåa, boka 9-10 osv.

På så vis är det tydligt vem som är först om fler råkat vilja boka samma saker. Skriv i kalenderposten vad ni vill låna och dess antal, t.ex. 10 stolar eller bord.

Det är viktigt att det syns vem som lånar vad – för att kunna hjälpa varandra. Skriv telefonnr så att kontakt kan tas. Det är samarbete som gäller!

Vid frågor kontakta styrelsen.