Grannsamverkan

Grannsamverkan innebär att polisen tillsammans med de som bor eller verkar i ett område samverkar under varumärket Grannsamverkan. Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Samordnare mellan polisen och de olika föreningarna i Nacka kommuns områden är Brian Kylén i grannföreningen Saltsjö-Duvnäs. Du hittar hans rapporter för våra gemensamma områden på Saltsjö-Duvnäs hemsida för Grannsamverkan.

Skogalunds grannsamverkanskontakter

I Skogalund är vi tre kontaktpersoner för Grannsamverkan med olika roller:

Boo skickar ut mailrapporter när det finns brott eller varningar att rapportera i vårt område eller grannområde. Om du inget hör från honom har han antingen inte din mailadress eller så är det för att det inte finns något att rapportera. Det är även till Bosse som du skickar direktrapporter som drabbad husägare för att sprida den informationen vidare till oss i Skogalund och andra områden i Nacka.

Nisse gör ett stort arbete med att se till att vårt område är skyltat med aktuella Grannsamverkansskyltar.

  • Boo Jonsson (070-648 47 11) mail: boo(a)jonases.se
  • Nisse Bremberg (070 518 55 85) mail: nb-teknik(a)telia.com

Viktigt

  • Vid upptakten till, eller pågående brott, ring 112.
  • Har du sett eller hört något som kan hjälpa polisen att upptäcka, förebygga eller utreda ett brott (skadegörelse, stöld, upphittad stöldgods mm) – ring 114 14.
  • Du kan även göra en polisanmälan på polisens hemsida
  • Eventuella bilder/filmer på föremål/personer ska lämnas till polisen och får inte läggas upp på sociala medier.

En vänlig påminnelse

Sprid inte varningar eller brottsinformation via sociala medier. Var sparsam med att dela och diskutera brott på sociala medier såsom Facebook. Undvik även att berätta när ni är bortresta osv. Kontakta istället grannar direkt.