Vägarbete på Skogalundsvägen

En del av Skogalundsvägen ska få en dubbelriktad gång- och cykelbana. Byggstart v34. Målet med ombyggnaden är att göra sträckan tryggare för oskyddade trafikanter, särskilt för barn på väg till och från Ektorps skola.