Miljögrupp i Skogalund

Vi är tre personer som bildat en miljögrupp i Skogalund. Syftet är att verka för att Skogalund blir en mer miljövänlig del av Nacka.

Det är säkert så att många i Skogalund redan tänker på miljön. Om vi kan dela med oss av det så att alla får tips av varandra blir det ännu bättre.

Allt är i sin linda, vi vet inte vart detta arbete tar vägen men på lång sikt skapar det förutsättningar för en ännu bättre stadsdel.

Om du vill vara med i vårt miljöarbete kan du kontakta mig, Anders Hermansson på herman.anders@gmail.com

Årsmöte den 21 april klockan 14 i parken

Hjärtligt välkommen på årsmöte i parken.

Vi sätter igång klockan 14. Men redan klockan 10 kan du komma och städa i vår fina park.

Ett grönare Skogalund
Under årsmötet kommer vi diskutera hur vi kan göra Skogalund till en grönare och mer miljömedveten stadsdel. Om du har förslag så ta med dig dom. Vi skulle även vilja att du som kan något om miljöarbete delar med dig av dina kunskaper. Det kan vara kompostering eller avfallskvarnar.

Vi har bjudit in kommunen men don jobbar inte på helgen. Har du förslag på något företag som vill komma och berätta om miljöförbättrande produkter?