Miljögrupp i Skogalund

Vi är tre personer som bildat en miljögrupp i Skogalund. Syftet är att verka för att Skogalund blir en mer miljövänlig del av Nacka.

Det är säkert så att många i Skogalund redan tänker på miljön. Om vi kan dela med oss av det så att alla får tips av varandra blir det ännu bättre.

Allt är i sin linda, vi vet inte vart detta arbete tar vägen men på lång sikt skapar det förutsättningar för en ännu bättre stadsdel.

Om du vill vara med i vårt miljöarbete kan du kontakta mig, Anders Hermansson på herman.anders@gmail.com