Kallelse till årsmöte 2018

Hjärtligt välkomna till årsmöte söndagen den 27 maj kl. 13  i Skogalunds Villaägareförening!

Kallelse i pdf
Fullmakt i pdf

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Dagordning är följande:

1.       Val av mötesordförande
2.       Upprättande av röstlängd
3.       Fråga om mötets behöriga utlysande
4.       Val av två justeringsmän
5.       Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.       Val av styrelse och revisor samt suppleant
8.       Fastställelse av årsavgift
9.       Övriga i kallelsen upptagna frågor
a.   Beslut ang. skötselavtal Lekparken
10.    Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

En viktig punkt (9.a) på mötet gäller parkens framtida skötsel. Vi kan efter goda dialoger med kommunen presentera ett avtalsförslag som styrelsen är mycket nöjd med. Vi tackar alla medlemmar för bra synpunkter och respons under processen!
Avtalet i sin helhet har mailats ut. Om ni inte fått mail (vi kanske saknar rätt adress?), så hör av er på skogalundstyrelse(@)gmail.com

Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

Föreningens vision är att styrelsen kontinuerligt skall förnyas. Vi vill därför efterlysa ”nytt blod” till styrelsen. Undrar ni vad styrelsearbetet innebär, hör av er till skogalundstyrelse(@)gmail.com

Beskrivning av styrelsens arbete med att rädda lekparken

Det har framkommit synpunkter från några medlemmar att vi har informerat för lite om denna process. Av den anledningen redogör vi i bifogat dokument för det vi anser vara relevant kring hur processen och arbetet har skett.

Vi har fått in en begäran om ett extra medlemsmöte gällande lekparken. Detta är tänkt att hållas så snart som möjligt, vi återkommer med mer info om detta.

Om de medlemmar som har påkallat ett extra medlemsmöte anser att vi i och med denna redogörelse har redogjort för det som saknats i informationsväg och därför inte behöver genomföra mötet så går det förstås bra att återkoppla till styrelsen om mötet kan ställas in.

Beskrivning av processen med lekparken

Tack för uppslutningen på Julglöggen!

Så härligt att se så många på glöggen igår i parken trots det bistra vädret.

Efter sammanställning av röstning på plats och via mail så visade resultatet stöd för styrelsen förslag. 46 röster för och 12 röster mot, 2 blankröster och 2 ogiltiga (ej medlemmar). Allt som allt 62 röster.

Röstningen är inte beslutande men rådgivande för styrelsen. Tack till er alla som bidragit med synpunkter och förslag!

Vänliga hälsningar
Ann-Charlotte, Giomy, Lana, Mia, Jonas, Anne, Micke, Olle och Sophie

Information angående Skogalundparkens framtid

Styrelsen kallar till en röstning i samband med den årliga glöggen i lekparken den 16 december. ”Röstlokalen” har öppet kl.15-17. Har du inte tid att komma så kan du lämna fullmakt åt annan medlem. Varje hushåll har en röst.

Det går även bra att maila din röst till skogalundstyrelse@gmail.com. Meddela då namn och gatuadress.

Styrelsens förslag är att vi arrenderar ut lekparken till kommunen, som då sköter och betalar för allt underhåll samt ansvarar för att lekplatsen uppfyller alla kriterier och säkerhetsföreskrifter under en förutbestämd tid. Marken kan endast användas till lekpark enligt såväl gåvobrev som avtalsförslag.

Vi vill veta om vi har er medlemmar med oss och har förtroendet att sluta ett avtal med kommunen. Ni röstar alltså FÖR eller EMOT ett avtal med kommunen.

Mer information:

Nackdelen med att kommunen driver parken är att vi inte kan göra vad vi vill i lekparken om vi har nya idéer kring dess användning som inte kommunen går med på. Rörelsefriheten är dock mycket begränsad då marken måste användas till lekpark enligt de regler som gäller när vi fick marken i gåva.
Avtalstiden är lång och vi är begränsade enligt avtalet under hela denna tid. Kommunen har föreslagit 25 år men styrelsen försöker förhandla om detta till 15 år.

Styrelsen har undersökt möjligheten för föreningen att driva parken i egen regi. Vi har kommit fram till att det skulle innebära ett större ansvar och mer tid än vad majoriteten av sittande styrelse idag är beredda till. Styrelsen ser även att det finns en risk att parkens skötsel i föreningens regi, som är baserat på ideellt arbete, hamnar på efterkälke när det gäller både säkerhet och underhåll.

Dessutom anser styrelsen att det kan bli svårt att prioritera hur stora medel som ska satsas på lekparken och på vilka typer av investeringar. Vi gör också bedömningen att investeringar och åtgärdande av befintliga nedslag i säkerhetsbesiktning medför en risk för att medlemsavgiften måste höjas, vilket i sin tur riskerar att reducera den idag höga andel hushåll som är medlemmar i villaägarföreningen. Då vår förening är av frivillig karaktär och medlemsintäkterna inte är säkrade, är det dessutom inte garanterat att det i framtiden finns medel till att förvalta lekparken. Att kommunen står för alla kostnader borgar för en fortsatt förening med lekpark, oberoende av medlemsantal.

Klicka här för att komma till avtalsförslaget, där vi färgmarkerat de ändringar/tillägg som vi önskar få igenom.

Nu är det upp till er medlemmar att bestämma hur vi går vidare.
Styrelsen

Julglögg i Skogalundsparken

Välkomna till julglögg i parken lördagen den 16 december kl 15-17! Det bjuds på lussebullar, musik, glögg, korv, granförsäljning och festligt humör!

Kom för en stund och önska alla fina grannar God Jul!

Vässa klorna – dags för kräftskiva

Välkomna till skogalundarnas traditionsenliga kräftskiva!
Lördagen den 2/9 kl.18 ser vi fram emot att träffas i parken.

Ta själv med dina kräftor, det du vill dricka och… det goda humöret förstås!
Föreningen bjuder på välkomstdrink och kaffe efter maten. Vi grillar korv till barnen (och hungriga vuxna).

Välkomna!
Styrelsen

Kallelse till Årsmötet 2017

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening!

  • Söndagen den 14 maj kl.13:00 Plats: Lekparken

Dagordning under fliken stadgar
Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

Huvudpunkt kommer att vara Lekparken och Fotbollsplanen.
Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Hälsningar från styrelsen
Ann-Charlotte, Anne, Giomy, Jonas, Lana, Mia, Micke, Olle, Sophie

Årskalender 2017

Boka årets höjdpunkter i Skogalund under 2017!

  • 13 maj Cykelfesten
  • 14 maj Skogalundsparkens dag och Årsmöte
  • 2 september Kräftskiva i parken
  • 16 december Glögg i parken

Håll dig uppdaterad och nätverka via vår gemensamma Facebooksida.

Ny grill i Skogalundsparken
Ny grill

Julglögg

  Nu är det dags igen! Välkomna till julglögg i parken lördagen den 17 december kl 15-17! Lussebullar, musik, glögg, korv, granförsäljning och festligt humör! Kom för en stund och önska alla fina grannar God Jul!

Vi ses i lekparken vid brasan!