Kallelse till årsmöte

Datum: Lördagen den 4:e maj
Tid: kl.13:00
Plats: Skogalundsparken

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening!

Årsmötet sker i år i anslutning till nylanserade Skogalundsdagen som börjar kl. 11 med loppis och Skogalaundsloppet. I samband med årsmötet bjuder föreningen på korv och fika.

Dagordning:

  1. Val av mötesordförande
  2. Upprättande av röstlängd
  3. Fråga om mötets behöriga utlysande
  4. Val av två justeringsmän
  5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
  6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  7. Val av styrelse och revisor samt suppleant
  8. Fastställelse av årsavgift
  9. Övriga frågor 

Styrelsen: Anders Hermansson, Patrik Stenström, Anne Eriklin (kassör), Astrid Randahl, Kalle Becker och Olle Carlenarson.

Suppleanter: Mia Wallensteen och Sophie Trapp

Revisor: Therese Engström

Revisorsuppleant: Ann-Charlotte Ekström