Utmana grannen i Boule!

Vi har ju en fin Boulebana i parken som används allt för lite.

Nu finns det en boulesida på vår site med lite information. Vi har även en sida där vi för bok över matchresultat om det skulle vara så att någon vågar utmana sin granne.

  • Utmana
  • Spela
  • Maila någon i styrelsen så lägger vi resultatet

Om flera utmanar varandra får vi en boulestege och kan så småningom kora Skogalunds boulemästare.