Uppdatering om fiberdragning i Skogalund

Kortfattat: vänta gärna på mer information om vilka alternativ du som villaägare i Skogalund har när det gäller fiber innan du tecknar  avtal om fiberanslutning.

I dagarna har det skett stora förändringar i de möjligheter vi har att få fiber installerat i Skogalund.

Tidigare har vi haft en situation där vi har varit tvungna att visa att vi har minst 60% av villorna som vill ansluta sig för att någon leverantör skulle vara villig att inleda ett projekt.

Nu har vi plötsligt två leverantörer (Telia med sitt nätbolag Skanova samt Svensk Infrastruktur AB) som kan tänka sig att inleda fiberinstallation vid 30% anslutna hushåll. Vi har alltså en bra situation för att få fiber samt en möjlighet att påverka villkor då vi inte är utlämnade till en leverantör.

Telia har nu på eget initiativ och helt vid sidan om den dialog vi har med dem börjat knacka dörr och skicka ut avtal om fiberanslutning. Detta är inte kopplat till de aktiviteter styrelsen har gjort i fiberfrågan.

Vi (Jag Daniel med hjälp av boende som visat intresse och resten av styrelsen) kommer att genomlysa denna fråga och informera om alternativen. Detta kommer vi att göra i närtid, troligtvis under nästa vecka för att inte försena eventuella kontraktsskrivningar.

Det är en stor fördel för helheten om vi agerar enat i denna fråga.

De aspekter som kan variera mellan leverantörer och som vi eventuellt kan påverka om vi enar våra viljor är:

  • Pris för installation.
  • Pris för de tjänster som levereras över fibern.
  • Graden av valfrihet vi kommer att ha när det gäller tjänster.
  • Typ av installation till exempel luftburen eller nergrävd.
  • Tidsramar för installation.
  • Insyn och kvalitetssäkring i hur installationen går till.

Frågor till daniel@grandtotal.se, +46706604530, eller lapp i min brevlåda på Skogalundsvägen 38.