Sicklaöns fibernät ekonomisk förening – rapport om fiberläget på sicklaön

Sicklaöns fibernät ekonomisk förening ”verkar för byggande av ett fiberoptiskt nät för internetaccess på Sicklaön i Nacka, i första hand i Lillängen, Storängen och Fannydalsplatån.” och började driva denna fråga innan Telia och Svensk Infrastruktur aktivt erbjöd tjänster till de nämnda områdena.

De har nu släppt en rapport där de utvärderar de alternativ de står inför och rekommenderar en leverantör. De har utvärderat samma leverantörer som vi har kontakt med och har dessutom utvärderat alternativet att bygga eget nät.

Vi i styrelsen har kontakt med  Sicklaöns fibernät ekonomisk förening för informationsutbyte.

Rapport och mer info på sicklafiber.se.