Returer på utsändningar från Grannsamverkan

De senaste utsändningarna från Grannsamverkan har resulterat i många returer där mottagarna inte tar emot information via det som kallas för hemlig alternativt dold kopia. Allt fler företag har i år spärrat den funktionen och detta kommer troligen att öka efter den senaste tidens publiceringar kring datasäkerhet.

En kontroll visar att returerna kommer från medlemmar som använder sitt företags epost-adress. En möjlighet är att skaffa sig en privat epostlåda som dessutom har den fördelen att den finns kvar även för den som byter arbetsgivare. Kom gärna ihåg att meddela föreningen när du byter jobb eller på annat sätt får ny epost-adress.

Med vänlig hälsning från

Boo Jonsson och Nils Bremberg

Grannsamverkan mot brott i Skogalund