Påminnelse kring parkering i Skogalund

Med årets medlemskort skickades även ut information kring parkeringssituationen i Skogalund.  Informationen finns nu på hemsidan att läsa under Parkering i Skogalund.

Det är tills vidare viktigt att vi boende, våra gäster och hantverkare följer de av Nacka kommun tillämpade reglerna. Kommunen har förvarnat om att de kommer göra tätare kontroller under en tid, oklart när de börjar och avslutas. Lika viktigt är också att man inte hindrar förbifart.

Till er grannar som tycker att någon parkerar på ett sätt som stör och påverkar negativt så rekommenderar vi att ni i första hand pratar med den personen!