Kontakt

Välkommen att kontakta oss i styrelsen . Du når oss på skogalundstyrelse(a)gmail.com

Föreningen har även en sluten Facebookgrupp att nätverka i.

I styrelsen 2019-2020
Olle Carlenarson, Korsvägen 5
Kalle Becker, Skogalundsvägen 24
Patrik Stenström, Skogalundsvägen 25
Anders Hermansson, Ekbacksvägen 8
Astrid Randahl, Skogalundsvägen 18
Anne Eriklin(kassör) Klyvarevägen 13

—————————————————–

Styrelsen har delat ordförandeskap mellan alla medlemmar förutom kassören.

—————————————————–

Mia Wallensteen (suppleant) Korsvägen 16
Sophie Trapp (suppleant) Stickvägen 11
Therese Engström (revisor)

—————————————————–