Kallelse till årsmöte 2020

Datum: Onsdagen den 3:e juni kl.18:00 i Lekparken

Hjärtligt välkomna till årsmöte i Skogalunds Villaägareförening. Årsmötets form anpassas i år efter rådande omständigheter. Vi ber de i riskzonen och de med förkylningssymptom hålla sig hemma och skicka fullmakt med styrelseledamot/granne. Vi håller avstånd på plats och kommer att livestreama mötet i Villaägare- föreningens grupp på Facebook så att ni som stannar hemma även kan känna er delaktiga.

Dagordning:

 1. Val av mötesordförande
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Val av två justeringsmän
 5. Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelseledamöter, valberedning och revisor samt suppleant 
 8. Fastställelse av årsavgift
 9. Övriga i kallelsen upptagna frågor
  Förslag på stadgeändring.
 10. Övriga ärenden 

Kallelse kommer även skickas ut per mail till alla medlemmar med länkar till;

 1. Ekonomisk årsrapport
 2. Revisionsberättelse
 3. Förslag på ändrade stadgar

OBS! Om du inte har fått mail den 25 maj (kontrollera även skräppostmappen) hör av dig till skogalundstyrelse(a)gmail.com