Kallelse till årsmöte 2018

Hjärtligt välkomna till årsmöte söndagen den 27 maj kl. 13  i Skogalunds Villaägareförening!

Kallelse i pdf
Fullmakt i pdf

I samband med årsmötet bjuder föreningen på hamburgare och pommes.

Dagordning är följande:

1.       Val av mötesordförande
2.       Upprättande av röstlängd
3.       Fråga om mötets behöriga utlysande
4.       Val av två justeringsmän
5.       Framläggande av bokslut och revisionsberättelse samt fastställelse av balansräkning och resultaträkning
6.       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7.       Val av styrelse och revisor samt suppleant
8.       Fastställelse av årsavgift
9.       Övriga i kallelsen upptagna frågor
a.   Beslut ang. skötselavtal Lekparken
10.    Övriga ärenden

Verksamhetsberättelse samt årsredovisning delas ut på mötet.

En viktig punkt (9.a) på mötet gäller parkens framtida skötsel. Vi kan efter goda dialoger med kommunen presentera ett avtalsförslag som styrelsen är mycket nöjd med. Vi tackar alla medlemmar för bra synpunkter och respons under processen!
Avtalet i sin helhet har mailats ut. Om ni inte fått mail (vi kanske saknar rätt adress?), så hör av er på skogalundstyrelse(@)gmail.com

Övriga motioner, idéer och förslag välkomnas.

Föreningens vision är att styrelsen kontinuerligt skall förnyas. Vi vill därför efterlysa ”nytt blod” till styrelsen. Undrar ni vad styrelsearbetet innebär, hör av er till skogalundstyrelse(@)gmail.com