Information angående Skogalundparkens framtid

Styrelsen kallar till en röstning i samband med den årliga glöggen i lekparken den 16 december. ”Röstlokalen” har öppet kl.15-17. Har du inte tid att komma så kan du lämna fullmakt åt annan medlem. Varje hushåll har en röst.

Det går även bra att maila din röst till skogalundstyrelse@gmail.com. Meddela då namn och gatuadress.

Styrelsens förslag är att vi arrenderar ut lekparken till kommunen, som då sköter och betalar för allt underhåll samt ansvarar för att lekplatsen uppfyller alla kriterier och säkerhetsföreskrifter under en förutbestämd tid. Marken kan endast användas till lekpark enligt såväl gåvobrev som avtalsförslag.

Vi vill veta om vi har er medlemmar med oss och har förtroendet att sluta ett avtal med kommunen. Ni röstar alltså FÖR eller EMOT ett avtal med kommunen.

Mer information:

Nackdelen med att kommunen driver parken är att vi inte kan göra vad vi vill i lekparken om vi har nya idéer kring dess användning som inte kommunen går med på. Rörelsefriheten är dock mycket begränsad då marken måste användas till lekpark enligt de regler som gäller när vi fick marken i gåva.
Avtalstiden är lång och vi är begränsade enligt avtalet under hela denna tid. Kommunen har föreslagit 25 år men styrelsen försöker förhandla om detta till 15 år.

Styrelsen har undersökt möjligheten för föreningen att driva parken i egen regi. Vi har kommit fram till att det skulle innebära ett större ansvar och mer tid än vad majoriteten av sittande styrelse idag är beredda till. Styrelsen ser även att det finns en risk att parkens skötsel i föreningens regi, som är baserat på ideellt arbete, hamnar på efterkälke när det gäller både säkerhet och underhåll.

Dessutom anser styrelsen att det kan bli svårt att prioritera hur stora medel som ska satsas på lekparken och på vilka typer av investeringar. Vi gör också bedömningen att investeringar och åtgärdande av befintliga nedslag i säkerhetsbesiktning medför en risk för att medlemsavgiften måste höjas, vilket i sin tur riskerar att reducera den idag höga andel hushåll som är medlemmar i villaägarföreningen. Då vår förening är av frivillig karaktär och medlemsintäkterna inte är säkrade, är det dessutom inte garanterat att det i framtiden finns medel till att förvalta lekparken. Att kommunen står för alla kostnader borgar för en fortsatt förening med lekpark, oberoende av medlemsantal.

Klicka här för att komma till avtalsförslaget, där vi färgmarkerat de ändringar/tillägg som vi önskar få igenom.

Nu är det upp till er medlemmar att bestämma hur vi går vidare.
Styrelsen