Grannsamverkan Skogalund får två nya kontaktpersoner

Boo Jonsson (Hammarénsvägen) och Nils Bremberg (Klyvareplan) har engagerat sig för att från juli 2013 driva Grannsamverkan i Skogalund och att utveckla kontakterna med lokal grannsamverkan inom Nacka närpolisområde.

I den täta informationssamverkan ingår från väster till öster bl.a.: Lillängen, Storängen, Skogalund, Duvnäs, Ektorp, Skuru, Eknäs, Björknäs. Därigenom underlättas både snabb spridning av varningar och råd från polisen,, samtidigt som vi får direktrapporter från inbrottsdrabbade fastighetsägare så att vaksamheten snabbt kan höjas vid behov. De gånger polisen har lyckats att gripa förövare i villaområden är det för att någon varit just vaksam.

Vid misstanke om förberedelse till brott ringer du först polisen på 114 14 och sedan till din lokala grannsamverkare (Boo eller Nils från och med nu). Vid pågående brott ringer du 112 och anger just “pågående brott”. Då blir det fart.

Tack, Jan Gezelius för ditt mångåriga täta samarbete med oss i kringliggande villaägareföreningar! Nu fortsätter det!

Brian Kylén, samordare

Grannsamverkan mot brott

 

Styrelsen