Föräldrarföreläsning

Nacka församling anordnar kostnadsfria föreläsningar om föräldrarskap. Föreläsningarna är mycket uppskattade.

Den 28 november kl 19-21 föreläser Bengt Grandelius under rubriken
”Att sätta gränser – ett villkor för växande”.

Se här för mer information