Fiber – hur tänker du?

Vilken leverantör ligger bäst till för dig?
Frågan har kommit upp om vi kan samla in info om hur folk tänker i fiberfrågan, här kommer därför ett frågeformulär. Syftet är att kunna få en indikation på hur grannarna tänker, detta är ingen anmälan och inte på något sätt bindande.

Formuläret skall synas här nedan, om det inte gör det är länken till det: http://strawpoll.me/1562829

Åsikter och frågor
Jag har nu skapat en öppen grupp på facebook där det är fritt fram att diskutera denna fråga. Gruppen heter: Skogalundfiber, och nås på https://www.facebook.com/groups/246363482236362/.

(Tack Anders T för frågefromuläret).