Returer på utsändningar från Grannsamverkan

De senaste utsändningarna från Grannsamverkan har resulterat i många returer där mottagarna inte tar emot information via det som kallas för hemlig alternativt dold kopia. Allt fler företag har i år spärrat den funktionen och detta kommer troligen att öka efter den senaste tidens publiceringar kring datasäkerhet.

En kontroll visar att returerna kommer från medlemmar som använder sitt företags epost-adress. En möjlighet är att skaffa sig en privat epostlåda som dessutom har den fördelen att den finns kvar även för den som byter arbetsgivare. Kom gärna ihåg att meddela föreningen när du byter jobb eller på annat sätt får ny epost-adress.

Med vänlig hälsning från

Boo Jonsson och Nils Bremberg

Grannsamverkan mot brott i Skogalund

Oseriösa sotare

Just nu ringer några som presenterar sig som Rena sotningstjänstenoch erbjuder sotning av imkanaler och köksfläktar. Medlemmar har blivit uppringda av tre olika personer och de är flitiga. På två nummer har av uppringda gjorts mer än fem tusen sökningar och båda har samma operatör. Har du behov av sotning av imkanaler  ska du ringa vår sotare som tar halva priset mot vad dessa brukar erbjuda. Tyresö Nacka Sotnings Distrikt har 08-509 309 05

Grannsamverkan Skogalund får två nya kontaktpersoner

Boo Jonsson (Hammarénsvägen) och Nils Bremberg (Klyvareplan) har engagerat sig för att från juli 2013 driva Grannsamverkan i Skogalund och att utveckla kontakterna med lokal grannsamverkan inom Nacka närpolisområde.

I den täta informationssamverkan ingår från väster till öster bl.a.: Lillängen, Storängen, Skogalund, Duvnäs, Ektorp, Skuru, Eknäs, Björknäs. Därigenom underlättas både snabb spridning av varningar och råd från polisen,, samtidigt som vi får direktrapporter från inbrottsdrabbade fastighetsägare så att vaksamheten snabbt kan höjas vid behov. De gånger polisen har lyckats att gripa förövare i villaområden är det för att någon varit just vaksam.

Vid misstanke om förberedelse till brott ringer du först polisen på 114 14 och sedan till din lokala grannsamverkare (Boo eller Nils från och med nu). Vid pågående brott ringer du 112 och anger just “pågående brott”. Då blir det fart.

Tack, Jan Gezelius för ditt mångåriga täta samarbete med oss i kringliggande villaägareföreningar! Nu fortsätter det!

Brian Kylén, samordare

Grannsamverkan mot brott

 

Styrelsen