Beskrivning av styrelsens arbete med att rädda lekparken

Det har framkommit synpunkter från några medlemmar att vi har informerat för lite om denna process. Av den anledningen redogör vi i bifogat dokument för det vi anser vara relevant kring hur processen och arbetet har skett.

Vi har fått in en begäran om ett extra medlemsmöte gällande lekparken. Detta är tänkt att hållas så snart som möjligt, vi återkommer med mer info om detta.

Om de medlemmar som har påkallat ett extra medlemsmöte anser att vi i och med denna redogörelse har redogjort för det som saknats i informationsväg och därför inte behöver genomföra mötet så går det förstås bra att återkoppla till styrelsen om mötet kan ställas in.

Beskrivning av processen med lekparken