Daniel Nihlén

30 km/tim

Många som upplever att hastigheten i området inte alltid efterlevs. Det gäller dels oss boende, men även i stor utsträckning alla hantverkare, m fl som åker i området. Uppmärksamma gärna grannar, besökare, hantverkare, m fl att 30 km/tim är det som gäller i Skogalund.

Båda fiberleverantörerna installerar i Skogalund

Både Svensk Infrastruktur och Telia meddelar att de har tillräckligt underlag i Skogalund och kommer genomföra installation av fiber. Telias information om detta kommer ut i brevlådorna snart men finns även här: teliabrev Svensk Infrastruktur har börjat kontakta villaägare med tid för att planera installation. De har även lovat att återkomma med sammanställning över hur många …

Båda fiberleverantörerna installerar i Skogalund Läs mer »

Fiber – hur tänker du?

Vilken leverantör ligger bäst till för dig? Frågan har kommit upp om vi kan samla in info om hur folk tänker i fiberfrågan, här kommer därför ett frågeformulär. Syftet är att kunna få en indikation på hur grannarna tänker, detta är ingen anmälan och inte på något sätt bindande. Formuläret skall synas här nedan, om …

Fiber – hur tänker du? Läs mer »

Sicklaöns fibernät ekonomisk förening – rapport om fiberläget på sicklaön

Sicklaöns fibernät ekonomisk förening ”verkar för byggande av ett fiberoptiskt nät för internetaccess på Sicklaön i Nacka, i första hand i Lillängen, Storängen och Fannydalsplatån.” och började driva denna fråga innan Telia och Svensk Infrastruktur aktivt erbjöd tjänster till de nämnda områdena. De har nu släppt en rapport där de utvärderar de alternativ de står …

Sicklaöns fibernät ekonomisk förening – rapport om fiberläget på sicklaön Läs mer »

Information från fiberleverantör.

Svensk Infrastruktur AB meddelar att de har gjort ett utskick om fiber i vårt område. Detta borde komma i brevlådan idag eller i morgon. Detta är alltså ett alternativ till Telia som tidigare skickat ut erbjudande.