Picknick på nationaldagen

Barnen i F-klassen i Ektorp har picknick på fotbollsplanen. Mycket trevligt med femkamp, fotboll och fika. Mycket bra ordnat av klassföräldrarna.

20120606-120050.jpg

Elin vann femkampen. Grattis Elin!

20120606-120033.jpg

Stor uppslutning. Nästan alla i klassen kom.

20120606-120104.jpg

Barnen i kö för tablettask och godisarmband. På den extra godisdagen.

Utmana grannen i Boule!

Vi har ju en fin Boulebana i parken som används allt för lite.

Nu finns det en boulesida på vår site med lite information. Vi har även en sida där vi för bok över matchresultat om det skulle vara så att någon vågar utmana sin granne.

  • Utmana
  • Spela
  • Maila någon i styrelsen så lägger vi resultatet

Om flera utmanar varandra får vi en boulestege och kan så småningom kora Skogalunds boulemästare.

 

Miljögrupp i Skogalund

Vi är tre personer som bildat en miljögrupp i Skogalund. Syftet är att verka för att Skogalund blir en mer miljövänlig del av Nacka.

Det är säkert så att många i Skogalund redan tänker på miljön. Om vi kan dela med oss av det så att alla får tips av varandra blir det ännu bättre.

Allt är i sin linda, vi vet inte vart detta arbete tar vägen men på lång sikt skapar det förutsättningar för en ännu bättre stadsdel.

Om du vill vara med i vårt miljöarbete kan du kontakta mig, Anders Hermansson på herman.anders@gmail.com