30 km/tim

Många som upplever att hastigheten i området inte alltid efterlevs. Det gäller dels oss boende, men även i stor utsträckning alla hantverkare, m fl som åker i området.

Uppmärksamma gärna grannar, besökare, hantverkare, m fl att 30 km/tim är det som gäller i Skogalund.