Styrelsen

Vi är några som lägger en del av vår fritid för att föreningen ska fungera. Vi trivs med uppdraget 🙂 men vi vill gärna se flera som vill göra roliga saker för allas trivsel. Vill du komma på vårt styrelsemöte? Förbättra något i området? Kontakta oss gärna:

Styrelsen har delat ordförandeskap mellan alla medlemmar utom kassören.

Olle Carlenarson
olle.carlenarson@gmail.com
Korsvägen 5
072-160 95 05

Mia Wallensteen
mia.wallensteen@gmail.com
Korsvägen 16
070-495 18 12

Jonas Fogelkvist
jonas.fogelkvist@gmail.com
Solbacken 11
072-72 42 914

Ann-Charlotte Ekström
087164000@bredband.net
Klyvarevägen 8
0709-31 07 27

Anne Eriklin
anne@eriklin.se
Klyvarevägen 13
0739-84 30 82

Giomy Nilsson
Bygränd 15
sabrina.nilsson@gmail.com
073-988 88 89

Kassör
Lana Willebrand
lanawillebrand@gmail.com
Skogalundsv. 11
0733-391 501

Suppleant:

Micael Wikström
mwmicael@gmail.com
Klippvägen 1
070-697 87 23

Sophie Trapp
lindberg.trapp@gmail.com
Stickvägen 11
070-718 06 44